ÚOCHB

Skupina Petra Cíglera

Syntetická nanochemie
Vědecká skupina
Seniorská
CHEM cluster

O naší skupině

Studujeme nové typy nanočástic pro použití v terapii, zobrazování a diagnostice onemocnění. Naše nanomateriály mají bioorganická i anorganická jádra a zahrnují částice podobné virům (virus-like particles), fluorescenční nanodiamanty a plasmonické systémy. Zaměřujeme se na biokompatibilitu nanočástic, jejich cílení k buňkám a na neinvazivní ovládání působení nanočástic v buňkách pomocí vnějších podnětů.
Externí web skupiny
image